Agogisch Buiten Centrum – Bemmel

Oerkracht Academie

 

 
Zelfredzaamheid | Sociale Vaardigheden | Zelfvertrouwen | Weerbaarheid


De Oerkracht Academie is de plaats waar vanuit we onze trainingen aanbieden. 
Alle trainingen zijn uniek en door onszelf ontwikkeld en uitvoerig getoetst in de praktijk.
De trainingen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring in de hulpverlening, het onderwijs en de sport.
Het combineert het beste en meest effectieve van alle werelden en worden uitgevoerd door zeer ervaren en gedreven trainers.
We hebben groepstrainingen en individuele trajecten, allen met als doel het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Onderstaande trajecten maken gebruik van 4 elementen:

1.) Trainen van een stevige basishouding: ZELFbeheersing
2.) Trainen van weerbaarheidstechnieken: ZELFvertrouwen
3.) Ontwikkelen zelfreflectie door ervaringen, gedachten en gevoelens: ZELFinzicht
4.) Ontdekken, ontwikkelen en toepassen van protectieve competenties: Oerkracht - de kracht in Jezelf


Onze Trainingen:
'Spunk!'
® |
Spunk - Spœnk: moed, pit, lef, durf, energie

In ons dagelijks leven worden we geconfronteerd met allerlei lastige situaties, hiermee omgaan kan een flinke uitdaging zijn.
Deze ervaringen vormen je en dragen bij tot jouw ontwikkeling.      
                              
     - Langs een groepje jongeren op straat lopen            
                                    - Voor een vriend/vriendin opkomen                                                            
- Een lastige vraag stellen aan een vreemde                        
                    - Iemand aanspreken die je leuk vind                                                                       
     - Een sport of hobby uitproberen
                          - Je grenzen aangeven als iemand vervelend is                                               
                - Hulp vragen als iets niet lukt                                                                                   
                                        - Je mening geven in een groep                                     
                        - Nieuwe uitdagingen aangaan...              
                                             
Spunk! is een training waarin jongeren in groepsverband leren om gebruik te maken van hun metacognitieve vaardigheden. Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen het eigen leerproces te regisseren, te kunnen plannen en fouten te kunnen herstellen. De kracht van de training is dat jongeren met èn van elkaar leren hoe ze problemen kunnen aanpakken. Dit doen we in deze training door jongeren te leren dat zij in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing en daarmee controle kunnen houden op de situatie. Door bewustwording van hun competenties wordt zo een stevig fundament gelegd om nieuwe uitdagingen met zelfvertrouwen aan te gaan. We hebben hiervoor een vorm gecreëerd waarbij we cognitieve en sociale vaardigheden, zelfinzicht en moreel redeneren op positieve wijze aanvliegen en daarbij hun weerbaarheid trainen en versterken door praktische oefeningen. Dit betekent dat we actie zoals sport, spel, lichaamsoefeningen en simpele zelfverdedigingsvormen afwisselen met ontspanning,  zelfreflectie, het geven van feedback en korte kringgesprekken. We DOEN veel, we praten weinig! Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd!

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur waarbij de jongeren als groep aan de slag gaan en we ouders/opvoeders de ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en te spreken. Er kunnen tips en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld onder begeleiding van een professionele hulpverlener.

Op dit moment bieden we Spunk! aan als trainingsprogramma op het OBC in Bemmel.
Binnenkort zullen we het programma particulier aanbieden voor €175,- per persoon, per training.

      

'Tjoiz!' - Individuele coaching SoVa | Zelfvertrouwen | Weerbaarheid

'Tjoiz' is een individueel traject welke is afgeleid van onze groepstraining Spunk! Tijdens de coaching sessies leert de jongere om gebruik te maken van zijn/haar metacognitieve vaardigheden. Metacognitie heeft invloed op het vermogen tot zelfregulatie, het vermogen om je eigen leerproces te regisseren, om te kunnen plannen en om je fouten te kunnen herstellen. Dit doen we in dit traject door de jongere te leren dat hij/zij in iedere situatie kan kiezen voor een positieve oplossing en daarmee ook controle kan houden in een lastige situatie. Door bewustwording van de eigen competenties wordt een stevig fundament gelegd om nieuwe uitdagingen met zelfvertrouwen aan te gaan. In de coaching gaan we oplossingsgericht bezig, maken we gebruik van cognitieve interventies en psycho educatie om jouw gedachten en gedrag op positieve wijze te beïnvloeden en we maken hierbij van beweging als middel. Dit betekent dat we actie zoals sport, spel, lichaamsoefeningen en simpele zelfverdedigingsvormen afwisselen met ontspanning, zelfreflectie, het vergroten van zelfinzicht en het geven van feedback. Activiteiten die we als middel inzetten zijn onder meer: Sportklimmen, Kickboksen, Drama en Natuur. Deze worden aangevuld met praktische tools om jouw ontwikkeling te ondersteunen. We DOEN veel, we praten weinig!

Het traject bestaat uit 12 bijeenkomsten van een uur waarbij de jongere aan de slag gaat met diverse oefeningen die niet alleen tijdens de sessies, maar ook thuis geoefend en toegepast kunnen worden. Tips en ervaringen worden tijdens het traject uitgewisseld tussen de jongere, zijn/haar omgeving (gezin, familie, vrienden, sport, school) en de trainer. Zo worden de oefeningen praktisch getoetst. Na het traject heb je je zelfinzicht ontwikkeld, weet je gebruik te maken van je kwaliteiten en beschik je bovendien een aantal praktische tools om nieuwe keuzes en uitdagingen succesvol aan te gaan.
'Tjoiz' kan via een beschikking van de gemeente worden aangeboden. Meer weten ? Neem even contact met ons op.

     

'BLOC!'® - Coaching in de klimhal:
Sinds 2006 bieden we activerende begeleiding met sportklimmen als middel: 'BLOC!'.
Ervarend leren met sportklimmen als middel en  het ontwikkelen van inzicht en visie als doel.
Het project richt zich op (zelf)vertrouwen, communicatie, verantwoordelijkheid nemen en het ontdekken van fysieke en mentale grenzen, waarbij de veiligheid wordt geboden deze zelf aan te geven en te verleggen. Tijdens het klimmen trekken we parallellen tussen de keuzes die je maakt tijdens de klimsportsessies en de keuzes die je maakt in het dagelijks leven. De ervaringen tijdens het klimproject worden gekoppeld aan jouw hulpvraag en persoonlijke leerdoelen waarbij we ons richten op jouw competenties en het ontwikkelen van jouw persoonlijke en sociale zelfredzaamheid.
In de coaching tijdens de sessies maken we gebruik van cognitieve interventies en psycho educatie om gedachten en gedrag te beïnvloeden.


              

Een project bestaat uit 10 sessies van een uur in de klimhal in Arnhem waarbij we methodisch en fysiek met je hulpvraag aan de slag gaan.
Tevens zijn er twee sessies van een uur in de buitenlucht waarbij we de ruimte hebben om ervaringen te koppelen aan jouw leerdoelen.
Wil je het klimproject inkopen via een indicatie WMO of Jeugd, dan kan jouw consulent specialistische begeleiding voor 3 maanden toekennen.
Heb je interesse ? Vraag dan even naar de mogelijkheden of plan een gesprek in om te kijken of dit iets voor je is !

 


 

'Mana Training'® - Coaching door bewegen
Het project 'Mana Training' is een vorm van activerende begeleiding of coaching door bewegen.
De basis voor dit project is High Intensity Interval Training en technieken uit verschillende vechtsport disciplines.
Het doel is het opbouwen van conditie, werken aan weerbaarheid en stimuleren van een actieve en gezonde levensstijl.
Met 'Mana Training' bieden we een traject waarbij gewerkt wordt met fysieke inspanning en intensieve begeleiding bij de hulpvraag.
De bewegingsactiviteit wordt vormgegeven door een gespecialiseerde trainer die ondersteund wordt door een zorgprofessional.
Door actief te bewegen en je conditie en weerbaarheid op te bouwen, werken we aan fitheid en het vergroten van zelfvertrouwen.
Doel is een fit lichaam met positieve mindset waardoor er meer ruimte en kracht is om actief aan de hulpvraag te werken.
Je neemt Mana Training af in trajecten van 12 sessies verdeeld over drie maanden via een indicatie activerende begeleiding.
Heb je interesse ? Vraag dan even naar de mogelijkheden of plan een gesprek in om te kijken of dit iets voor je is !