Agogisch Buiten Centrum – Bemmel

Preventieteam

Preventieteam ®
Het Preventieteam bestaat uit cliënten die bij ons in de dagbegeleiding werken en uit cliënten die via de gemeente bij ons komen.
Deze laatste groep mensen is in afwachting op een indicatie, maar krijgt bij ons al begeleiding en een zinnige invulling van de dag.
Daarnaast ontvangen we ook mensen die onder de participatiewet diensten gaan uitvoeren binnen het Preventieteam.
Naast ondersteuning in de hulpvraag kunnen we een competentieprofiel opstellen en een casusbeschrijving verzorgen voor de consulenten.
Gemeente Lingewaard ondersteunt op actieve wijze het Preventieteam in een warme samenwerking en praktische middelen.
Het Preventieteam bestaat uit cliënten met een eigen hulpvraag, maar zetten zich in voor andere kwetsbare doelgroepen.


        


Wat doet het Preventieteam ?
Het Preventieteam is een team van mensen met een eigen hulpvraag die zich inzetten voor kwetsbare doelgroepen in de gemeente.
Ze helpen met kleine klussen in en om huis waarbij ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan mensen met een praktische ondersteuningsvraag. We kunnen hierdoor ook mantelzorgers ontlasten en bijdragen aan levensgeluk en participatie.
Daarnaast zetten ze zich in voor de gemeenschap door zwerfvuil te ruimen in de uiterwaarden en te helpen bij natuuronderhoud.
Het team heeft een signalerende functie doordat we zien hoe het met de kluskaart-houders gaat en of de natuur schoon blijft.

De begeleiding en werktaken zijn gericht op de ontwikkeling van jouw persoonlijke en sociale zelfredzaamheid.
De inhoud en uitvoering van de taken zijn zeer divers van karakter en bieden hierdoor een werkervaringscaroussel.
We stellen doelen, gaan op zoek naar je mogelijkheden en werkelijke grenzen en gaan uit van jouw kwaliteiten. 
Tijdens de werkzaamheden houden we rekening met jouw hulpvraag, maar normaliseren we het contact en het proces.
Anders dus dan bij reguliere dagbesteding vragen we om jouw visie, input, initiatief en we dagen je uit om je te ontwikkelen !

Leren door te doen, uitgaan van je eigen kracht en bewegen in de buitenlucht vormen de basis van de werkzaamheden.
De activiteiten hebben een sterk participerend karakter en vinden plaats op verschillende locaties van het ABC .
Met al onze activiteiten zoeken we verbinding met de samenleving en/of met de natuur, onder meer in samenwerking met Staatbosbeheer.


    

Kluskaart
ABC Bemmel heeft een Kluskaart ontwikkeld voor kwetsbare doelgroepen in de gemeente Lingewaard.
De Kluskaart biedt mensen de mogelijkheid om gebruik te maken van het Preventieteam bij kleine klussen in en om huis.
U kunt met deze kluskaart 5 maal een dienst bij ABC Bemmel afnemen. Denk hierbij aan uiteenlopende klussen zoals bijvoorbeeld:
grasmaaien, onkruid wieden, heg snoeien, bladeren ruimen, dakgoot schoonmaken, terras schoonspuiten, muurtje schilderen,
lijst ophangen of meubels in elkaar zetten. U kunt zelfs contact opnemen voor de verzorging van een huisdier.
Elke knip op de kluskaart staat voor een klus van ongeveer een uur. Bij een grotere klus kunt u in overleg extra knippen inzetten.
We horen graag hoe we u ten dienst kunnen zijn:
Uw klus, onze handen !

Kluskaart