Coronavirus

We proberen deze pagina zo actueel mogelijk te houden.
update 28-06-2021

Zoals u in het nieuws kunt volgen, verspreidt het coronavirus zich nog steeds, maar is ook het vaccinatieprogramma aan het draaien. Middels deze pagina willen we u op de hoogte houden van de maatregelen die wij als organisatie treffen. In de eerste plaats willen we vermelden dat wij ons aan de richtlijnen van het RIVM houden.

  • Iedereen, dus zowel medewerkers als cliënten, met milde ziekteverschijnselen als verkoudheid, hoesten en/of koorts blijft thuis en laten zich testen.
  • Wij doen onze uiterste best om de hulpverlening zoveel mogelijk doorgang te laten hebben. Dit lossen we waar nodig op met contact op afstand.
  • Als wij cliënten face-to-face spreken, houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM (1,5 meter afstand, hygiëne, etc.) Afspraken vinden zowel op locatie als bij de cliënt thuis plaats.
  • Wij hanteren de aangeraden hygiënemaatregelen: Regelmatig handen wassen, niesen en hoesten in de elleboog, het gebruik van papieren doeken en het vermijden van lichaamscontact zijn daar, zoals het RIVM ook adviseert, onderdeel van.
  • Er is, minimaal 1x per week maar waar nodig vaker, overleg in vaste formatie omtrent de ontwikkelingen van het coronavirus. De adviezen vanuit het RIVM zijn hierin leidend.
  • Cliënten die reeds bij ons in zorg zijn hebben de directe contactgegevens van hun begeleider.
  • Per training bekijken wij of deze doorgang kan vinden binnen de actuele maatregelen. Medewerkers dragen er zorg voor dat deelnemers hier ten alle tijden van op de hoogte zijn
  • Onze dagbesteding draait, aangepast, door. Tijdens deze werkzaamheden is er natuurlijk scherp en streng toezicht op het naleven van de maatregelen. Het kunnen naleven van de maatregelen is een voorwaarde om mee te kunnen draaien met het preventieteam.
  • Inmiddels is een groot deel van ons team volledig gevaccineerd en hebben we ook beschikking over covid-19 zelf testen.
  • Mochten er vragen zijn, stel ze waar mogelijk aan de direct betrokken begeleider, en anders horen wij ze graag via info@abcbemmel.nl

Wat kun je zelf doen?
Algemene informatie over het coronavirus (RIVM)
Vragen en antwoorden omtrent het coronavirus (RIVM)