Filosofie

Met meer dan 35 jaar kennis en ervaring in de hulpverlening, passie voor sport en de natuur en een uitgebreid netwerk in de regio hebben we de basis gelegd voor Agogisch Buiten Centrum (ABC) – Bemmel.
Een integratief zorgcentrum midden in de samenleving waar we coaching en training in de zorg bieden. Hierbij richten we ons op persoonlijke en sociale zelfredzaamheid door gebruik te maken van competenties: MPWR !

We zoeken rust en ruimte met een aanbod in de natuur, gaan actief aan de slag met ondersteuningsvragen met sport als middel en dragen bij aan participatie door maatschappelijk betrokken activiteiten. Met deze diensten streven we naar verbinding met jezelf en elkaar om te kunnen ontplooien en te ontwikkelen, uitgaande van eigen kracht en competenties. De connectie met de samenleving is voor ons belangrijk, want het is met de mensen die er wonen en leven dat we samen met jou een mooiere omgeving willen maken vanuit een gezamenlijk belang, wederzijds begrip en respect. In deze omgeving willen we bruisen van energie, is er een positieve, inspirerende dynamiek tussen de betrokken mensen en wordt ontwikkeling gestimuleerd ! 

Onze werkstijl kenmerkt zich in het normaliseren van een situatie, rekening houdend met de zorgvraag en het integratief toepassen van verschillende methodieken en middelen. We werken in onze trajecten met systemische-, psychomotorische-, oplossingsgerichte- en cognitieve gedrags interventies. Als middel gebruiken we sport, bewegen en de natuur waarbij we cliënten veelal ervaringsgericht laten leren en ontwikkelen, hierbij gebruikmakend van hun eigen competenties en kracht: “Tell me and i forget, Teach me and i remember, Involve me and i learn.” 

Naast de leercyclus van Kolb, halen we inspiratie uit het ‘Sociaal Competentie Model’  de ‘Peer to Peer’ methode, de Liberman methodiek, de ‘Family Group Conference’, uit de zeven gewoonten van Covey en uit de inzichten die ‘Soulcraft’ ons biedt.