Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding richt zich op ouders met thuiswonende kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Onze gezinsbegeleiders ondersteunen ouders met psychosociale hulpvragen en als zij problemen ondervinden bij de opvoeding van hun kind(eren). Onze begeleiding is er op gericht om u te helpen uw rol als ouder zo snel mogelijk weer zelfstandig op te pakken. Centraal hierbij staat het welzijn van uw kind(eren) en de hechting tussen u en uw kind. Deze begeleiding kan van korte of langere duur zijn, afhankelijk van de complexiteit van de ondersteuningsvraag. Indien mogelijk betrekken we ook het netwerk in de ondersteuning van het gezin om zo een stevig fundament te creëren waar de ontwikkeling van ouders en kind(eren) op verder kunnen bouwen.

Gezinsbegeleiding kan ingezet worden bij:

  • ondersteuning in het ouderschap bij specifieke opvoedvragen
  • ondersteuning in het ouderschap bij problemen op school of bij een vereniging
  • ondersteuning in de thuissituatie bij probleemgedrag van kinderen en jongeren
  • ondersteuning in de thuissituatie in het leren omgaan met beperkingen of stoornissen
  • ondersteuning bij problemen door verslavingsgedrag zoals gamen of softdrugsgebruik
  • ondersteuning, begeleiding en bemiddeling voor kinderen en jongeren bij een echtscheiding

heb je een hulpvraag ? Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen !