Individuele Begeleiding

Wij bieden specialistische ambulante begeleiding en jeugdhulp aan jeugdigen, jongeren en jongvolwassenen die ondersteuning nodig hebben bij hun persoonlijke- of sociale zelfredzaamheid. We richten ons op het versterken van zelfvertrouwen en weerbaarheid waarbij we o.a. gebruik maken van sport, bewegen en de natuur. Niet aan tafel in gesprek, maar actief met jezelf aan de slag !

Specialistische begeleiding bij psychosociale, sociaal-emotionele en psychiatrische hulpvragen:

  • Je bent druk en ervaart concentratieproblemen
  • Je bent angstig, vermijdend en raakt regelmatig in paniek
  • Je hebt vaak conflicten thuis, op school of op je werk
  • Je hebt moeite met sociale contacten, situaties en interacties
  • Je vindt het lastig om structuur en invulling aan je dag te geven
  • Je bent regelmatig somber, futloos of ervaart veel stress
  • Je hebt iemand verloren en hebt moeite met het rouwproces

Tussen de 12 en 25 jaar verandert er veel in je leven. Sociale contacten, school, studie, werk en wonen zijn allemaal onderhevig aan deze veranderingen. Deze verschillende levensgebieden vragen allen veel aandacht, maar kunnen ook voor problemen zorgen. Dit hoef je niet alleen te doen, we kunnen je helpen in jouw ontwikkeling. Daarbij werken we in onze begeleiding samen met jouw netwerk zodat je met ondersteuning van de mensen om je heen een stevige basis vormt om, na onze ondersteuning, zelfstandig verder te gaan.

In aanvulling op- of als voortraject combineren we bij jongeren (11-17 jaar) een ambulant traject regelmatig met de Mana Training. Deze training richt zich specifiek op het ontwikkelen en vergroten van zelfvertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheden. De Mana trainingen worden ingezet op het moment dat we een groepje cliënten hebben in dezelfde leeftijdsfase met een gelijksoortige ondersteuningsvraag.

Heb je een hulpvraag ? Je kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen !