Informatie voor verwijzers

Ter aanvulling op de informatie over ons aanbod.

ABC Bemmel biedt jeugdhulp, specialistische en basis begeleiding met ervaren en goed opgeleide coaches die zich richten op het ontwikkelen en vergroten van de persoonlijke en sociale zelfredzaamheid. Dit doen we door actief te werken aan de doelen die door cliënt en eventueel netwerk worden beschreven in de ondersteuningsvraag. Op basis van de ondersteuningsvraag stellen we een zorgplan op en starten we een traject passend bij de cliënt en zijn/haar hulpvraag. Het doel is om cliënten zodanig te ondersteunen dat we tijdens het traject kunnen afbouwen in intensiteit.

We mogen een bepaalde periode met iemand meelopen op zijn/haar pad en geven inzicht, vaardigheden en tools mee om, met ondersteuning van netwerk, zelfstandig verder te gaan.” – Olga 

We werken vanuit een integratief kader waarbij we per casus onderzoeken en overleggen op welke wijze we de begeleiding toepassen en welke ondersteunende methodes, tools en middelen we hierbij inzetten. 
We maken hierbij gebruik van systemische, oplossingsgerichte, senso-integratieve, psychomotorische en cognitieve gedragsinterventies. Daarnaast maken we veel gebruik ervaringsgericht leren dmv van sport, bewegen en natuur. We gaan dus actief aan de slag !

Voor aanvang van een nieuw traject schrijven we een ondersteuningsplan, tijdens het traject verzorgen we een tussentijdse evaluatie waarbij we voor de bespreking met de cliënt en betrokken netwerk ook de betrokken consulent of casusregisseur uitnodigen. Aan het einde van het traject schrijven en bespreken we de eindevaluatie ter afsluiting voor de cliënt en ter overdracht aan netwerk of andere betrokkenen. 

Voor de begeleiding is een indicatie nodig via een consulent van de gemeente, via het wijkteam of op verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.
We werken bij voorkeur middels ZIN maar zijn ook bekend met WLZ, PGB en maatwerkcontracten.

Hierbij hanteren we de productcodes voor gespecialiseerde- en basisbegeleiding voor WMO en JW.
Bij een complexe zorgondersteuningsvraag kunt u ook bij ons terecht. Wij zijn bekend met cliënten met AD(H)D, ODD en ASS problematiek. Maar ook cliënten met vragen rondom rouw en verlies bij scheiding of overlijden en cliënten met angstproblematiek vinden de juiste ondersteuning bij onze coaches.
Vanuit onze werkervaring/verleden bieden we ook trajecten in het forensisch justitieel kader. 
Voor alle trajecten geldt dat we graag na de kennismaking met een nieuwe cliënt en in overleg met de betrokken consulent, het product en de intensiteit vaststellen voor aanvang van de begeleiding.