Klassewerk

Klassewerk is een kortdurende training /  interventie van 3 sessies voor klassen waar grensoverschrijdend gedrag onderdeel van de groepsdynamiek is geworden. Vaak is het erg lastig om deze dynamiek te doorbreken en is er naast individuele aandacht voor leerlingen ook een moment nodig waarbij de klas met elkaar aan de slag gaat met dit probleem.

Klassewerk richt zich op RESPECT en op de beleving en visie van de leerlingen in de klas zelf.
We gaan met de klas actief aan de slag en reflecteren op hun wijze van omgang met elkaar, de samenwerking en welke gevolgen hun gedrag als klas heeft voor de leerlingen als individu.
In 3 sessies bieden we inzicht en werken we toe naar het moment dat we afspraken gaan maken met de klas en de mentor. Ter afsluiting volgt een terugkom moment na twee maanden waarbij we in de klas de voortgang gaan bespreken.

Omdat we veel ervaring hebben met de leeftijdsgroep 12-16 jaar kunnen we meestal in een aantal sessies goed lezen waar er buiten de groepsdynamiek, ook nog specifieke individuele aandacht nodig is voor bepaalde leerlingen. Deze signalen kunnen we dan in een warme overdracht aan de mentor of het schoolmaatschappelijk werk worden meegegeven.

Voor meer informatie over dit programma of een programma op maat kunt u contact met ons opnemen.