Kwaliteit

Ons kwaliteitssysteem is steeds in ontwikkeling en gericht op het continu verbeteren van de zorg.

Belangrijke aspecten van de kwaliteit van zorg zijn transparantie en een goede onderlinge communicatie en natuurlijk ook naar onze cliënten en het hen vertegenwoordigende netwerk.

Ons kwaliteitssysteem voorziet in duidelijkheid omtrent afspraken, richtlijnen, procedures en werkwijzen m.b.t. de zorg en de voorzieningen. Omdat deze ook telkens aan verandering onderhevig zijn, vullen we deze aan waar nodig en volgen we de benodigde bijscholing om adequate, passende zorg te kunnen bieden.

We hebben ons verbonden aan Stichting de Driestroom die voorziet in de benodigde audits en certificeringen om als zorgorganisatie veilig en betrouwbaar te zijn naar cliënten en andere partijen waar we mee samenwerken.
Daarnaast zijn we geregistreerd bij de SKJ en moeten voor deze registratie ook elk jaar weer bijscholing volgen om de registratie weer te kunnen verlengen.

Voor ons team hebben we wekelijkse werkoverleggen, intervisie, supervisie, deskundigheidsbevordering door eigen collega’s en externe professionals waarbij we vragen om hun kennis en ervaring met ons te delen op het gebied van stoornissen en beperkingen, maar ook over de juridische aspecten waar we in zorgtrajecten tegen aan kunnen lopen.
Daarnaast reserveren we elk jaar een opleidingsbudget waarbij we ons met het hele team laten scholen in beroepsondersteunende vaardigheden.
Denk hierbij aan opleidingen als Bikablo, Sensorische Integratie, Bokscoaching, Brainsblocks, Gamen en Social Media en Geef me de vijf.

U kunt er van op aan dat we naast onze passie, ook ons vak zeer serieus nemen en daarbij kennis en vaardigheden up to date houden !