Spunk!


‘Spunk!’
® |
Spunk – Spœnk: moed, pit, lef, durf, energie

In ons dagelijks leven worden we geconfronteerd met allerlei lastige situaties, hiermee omgaan kan een flinke uitdaging zijn. Deze ervaringen vormen je en dragen bij tot jouw ontwikkeling.

– Langs een groepje jongeren op straat lopen
– Voor een vriend/vriendin opkomen
– Een lastige vraag stellen aan een vreemde
– Iemand aanspreken die je leuk vind
– Een sport of hobby uitproberen
– Je grenzen aangeven als iemand vervelend is
– Hulp vragen als iets niet lukt
– Je mening geven in een groep
– Nieuwe uitdagingen aangaan…

Spunk! is een training waarin jongeren in groepsverband leren om gebruik te maken van hun competenties. Dit is de basis voor het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen en weerbaarheid. De kracht van de training is dat jongeren met èn van elkaar leren hoe ze problemen kunnen aanpakken. Dit doen we in deze training door jongeren te leren dat zij in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing en daarmee controle kunnen houden op de situatie. Door bewustwording van hun competenties wordt zo een stevig fundament gelegd om nieuwe uitdagingen met zelfvertrouwen aan te gaan. We hebben hiervoor een vorm gecreëerd waarbij we cognitieve en sociale vaardigheden, zelfinzicht en moreel redeneren op positieve wijze aanvliegen en daarbij hun weerbaarheid trainen en versterken door praktische oefeningen. Dit betekent dat we actie zoals sport, spel, lichaamsoefeningen en simpele zelfverdedigingsvormen afwisselen met ontspanning,  zelfreflectie, het geven van feedback en korte kringgesprekken. We DOEN veel, we praten weinig! Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd!

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur waarbij de jongeren als groep aan de slag gaan en we ouders/opvoeders de ruimte bieden om elkaar te ontmoeten en te spreken. Er kunnen tips en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld onder begeleiding van een professionele hulpverlener.

Spunk! wordt als trainingsprogramma aangeboden voor groep 8 basisonderwijs ter voorbereiding op de overstap naar vervolg onderwijs. Daarnaast bieden we het programma voor de klassen 1,2,3 van het middelbaar onderwijs met als doel vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid.