Welzijn

Dankzij innovatieve subsidies en initiatiefrijke, enthousiaste, creatieve vrijwilligers hebben we een aantal projecten lopen die zich richten op het welbevinden en de participatie van inwoners in de regio.