WerkSterk

Studie- en arbeidstoeleidend traject gericht op sociale vaardigheden, praktische skills, zelfvertrouwen en fitheid, waarbij we onze cliënten ondersteunen op hun pad naar participatie naar eigen vermogen.


WerkSterk kan absoluut worden gezien als een springplank naar een succesvol (re-)integratieproces.
In onze visie is studie of arbeid naar vermogen belangrijk om structuur in het leven te creëren, om maatschappelijke betrokkenheid en participatie te vergroten, zelfredzaamheid te versterken en zo mogelijk om te voorzien in eigen levensonderhoud en daarmee zelfstandigheid te ontwikkelen.

Voor veel mensen is de stap naar de een passende studie of arbeidsmarkt, onbetaald of betaald nog te groot. Vaak spelen hier een beperking, medische of psychische factoren in mee met bijhorende problematiek.
WerkSterk biedt deze doelgroep een voorbereidend traject waarbij we niet alleen op laagdrempelige wijze ritme opbouwen en trainen in sociale vaardigheden, maar ook begeleiding bieden in de onderliggende problematiek. We gaan samen met de cliënt kijken wat er nodig is om WerkSterk te worden, om weer fit te worden voor een stap richting de arbeidsmarkt. Samen onderzoeken we of er een medische of psychische zorgvraag aanwezig is en op welke wijze hier ondersteuning in nodig is. Verder kijken we of er nog andere belemmeringen zijn waarbij we een passende oplossing zoeken. Tevens kijken we naar de thuissituatie en het systeem, waarbij we onderzoeken of er hier ondersteunende, protectieve factoren zijn die helpen kunnen zijn in het traject van de cliënt.

Met het in kaart brengen van de verschillende levensgebieden, krijgen we zicht op de individuele ondersteuningsvraag voor een succesvol traject. Door extra begeleiding te bieden bij problemen, wordt een deel spanning en stress weggenomen van de cliënt en ontstaat er weer ruimte voor ontwikkeling waarbij we gaan trainen op hun sociale vaardigheden, praktische skills, zelfvertrouwen en fitheid. Met WerkSterk creëren we zo een stevig fundament voor een succesvol (re-)integratie traject.

Een traject bij ABC Bemmel is vaak een combinatie van een beschikking individuele begeleiding en activerend werk / dagbesteding. Op deze wijze kunnen we het traject volledig vormgeven op alle levensgebieden.

Hoe ziet een week eruit bij team WerkSterk ?
De week bestaat nu uit drie dagen team activiteiten:

– Dinsdag: Praktische Skills
Deze dag gaan we oefenen met het gebruik van verschillende gereedschappen voor klussen en tuinieren, van hamer en rolmaat tot elektrisch gereedschap en van snoeischaar tot bosmaaier. We doen dat tijdens klussen veelal bij mensen thuis die onze hulp kunnen gebruiken in en om huis. Daarnaast voeren we werkzaamheden uit op onze locatie zoals het maken van kisten, reparaties op de moestuin of restaureren van oude meubels. Daarnaast werken we op de moestuin en verzorgen we de kippen.

Woensdag: “Dit ben ik!”
Deze dag staat in het teken van vergroten van jouw zelfvertrouwen, het versterken van jouw zelfbeeld, het ontdekken van jouw kwaliteiten, samenwerking binnen het team, communicatie en sociale vaardigheden.
Dit doen we met allerlei uitdagende activiteiten op locatie en buiten.
De activiteiten bieden inzicht, zijn confronterend, dagen je uit tot zelfreflectie het vragen je buiten je comfortzone te treden. Alle activiteiten zijn gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Donderdag: Fitheid, Gezondheid en Zelfverzorging
Deze dag staat in het teken van “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Er is aandacht voor fitheid door sport en beweging. We bespreken, oefenen en creëren gezonde maaltijden waarbij we ook ingrediënten uit de natuur en onze eigen moestuin halen. We hebben aandacht voor zelfverzorging in de breedste zin van het begrip. Aandacht voor jezelf draagt bij aan een positief zelfbeeld, wat je belastbaarheid en ontwikkeling stimuleert.

Individuele begeleiding:
Zoals aangegeven maken we vaak combinaties met activerend werk en individuele begeleiding om zo alle levensgebieden te ondersteunen.
We proberen daarom ook zoveel mogelijk de individuele begeleiding te laten plaatsvinden door begeleiders van team WerkSterk.

We zijn door kennis en ervaring gespecialiseerd in cliënten met een ondersteuningsvraag binnen het domein van angststoornissen.
Deze trajecten zijn altijd in een combinatie begeleiding.

Met het WerkSterk traject richten we ons op drie kerncompetenties:
* Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit waarbij de focus ligt op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer je belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek naar een passende oplossing zodat de stap naar participatie en (re-)integratie een grotere kans op slagen heeft.

* Om je studie- of arbeidsvermogen en -positie in beeld te brengen, gaan we samen je capaciteiten en vaardigheden in kaart brengen. Hierdoor wordt duidelijk waar voor jou de beste kansen liggen, passend bij jouw kwaliteiten, mogelijkheden, opleiding, interesses en werkervaring.

* Het versterken van jouw werknemersvaardigheden. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een arbeidsritme, structuur en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn. Hiervoor bieden we een werkervaringsplek binnen ons team WerkSterk, bieden we coaching dmv onze competentie score kaart met jouw individuele doelen, bieden we training op het gebied van sociale vaardigheden en individuele begeleiding.

Met bovenstaande kerncompetenties trainen we de participant om vanuit een gezonde basis, de studie- of arbeidsmarkt weer te veroveren. In dit traject wordt samen met een coach onderzocht wat nodig is om weer naar eigen vermogen te kunnen gaan participeren en hoe dit bereikt kan worden. Het doel is om aan het einde van dit traject geen belemmeringen meer te ervaren die de cliënt hinderen in een succesvol traject.