WerkSterk


arbeidstoeleidend traject gericht op sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en fitheid,
waarbij we cliënten ondersteunen op hun pad naar arbeid en participatie.


WerkSterk kan worden gezien als springplank naar een succesvol re-integratieproces.
In onze visie is arbeid naar vermogen belangrijk om structuur in het leven te creëren, om maatschappelijke betrokkenheid en participatie te vergroten, zelfredzaamheid te versterken en zo mogelijk om te voorzien in eigen levensonderhoud en daarmee zelfstandigheid te ontwikkelen.

Voor veel mensen is de stap naar de arbeidsmarkt, onbetaald of betaald nog te groot. Vaak spelen hier een beperking, medische of psychische factoren in mee met bijhorende problematiek.
WerkSterk biedt deze doelgroep een voorbereidend traject waarbij we niet alleen op laagdrempelige wijze ritme opbouwen en trainen in sociale vaardigheden, maar ook begeleiding bieden in de onderliggende problematiek. We gaan samen met de cliënt kijken wat er nodig is om WerkSterk te worden, om weer fit te worden voor een stap richting de arbeidsmarkt. Samen onderzoeken we of er een medische of psychische zorgvraag aanwezig is en op welke wijze hier ondersteuning in nodig is. Verder kijken we of er nog andere belemmeringen zijn waarbij we een passende oplossing zoeken. Tevens kijken we naar de thuissituatie en het systeem, waarbij we onderzoeken of er hier ondersteunende, protectieve factoren zijn die helpen kunnen zijn in het traject van de cliënt.

Met het in kaart brengen van de verschillende levensgebieden, krijgen we zicht op de individuele ondersteuningsvraag voor een succesvol traject. Door extra begeleiding te bieden bij problemen, wordt een deel spanning en stress weggenomen van de cliënt en ontstaat er weer ruimte voor ontwikkeling waarbij we gaan trainen op hun sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en fitheid. Met WerkSterk creëren we zo een stevig fundament voor een succesvol re-integratie traject.

Met het WerkSterk traject richten we ons op drie kerncompetenties:
* Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit waarbij de focus ligt op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer je belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek naar een passende oplossing zodat de stap naar re-integratie een grotere kans op slagen heeft.

* Om je arbeidsvermogen en -positie in beeld te brengen, gaan we samen je capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt in kaart brengen. Hierdoor wordt duidelijk waar voor jou de beste kansen liggen, passend bij jouw mogelijkheden, opleiding, interesses en werkervaring.

* Het versterken van jouw werknemersvaardigheden. Er wordt gewerkt aan het opbouwen van een arbeidsritme, structuur en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn. Hiervoor bieden we een werkervaringsplek binnen ons Preventieteam, bieden we coaching dmv onze competentie coaching card en bieden we training op het gebied van sociale vaardigheden.

Met bovenstaande kerncompetenties trainen we de werkzoekende om vanuit een gezonde basis, de arbeidsmarkt weer te veroveren. In dit traject wordt samen met een coach onderzocht wat nodig is om weer te participeren en hoe dit bereikt kan worden. Het doel is om aan het einde van dit traject geen belemmeringen meer te ervaren die de cliënt hinderen in een succesvol re-integratie traject.