Zorg Advies Punt (ZAP)

Bij het Zorg Advies Punt kun je direct terecht met vragen rondom opvoeding, beperkingen en stoornissen. Op aanvraag kan er ook vrijblijvend een 10 minuten gesprek gepland worden met een professionele hulpverlener. Het doel is om op een laagdrempelige wijze, snel en deskundig te kunnen helpen en zo preventief te handelen bij een zorg-ondersteuningsvraag. Het is niet altijd nodig om dure hulp in te schakelen die via een beschikking of zorgverzekering gerealiseerd moet worden. Vaak is het al voldoende als mensen een steuntje in de rug ervaren, kort kunnen overleggen of een adequaat antwoord krijgen op een vraag waarmee ze rondlopen. Tegelijkertijd worden ze wel gezien en gehoord door een professional, die niet alleen de sociale kaart kent, maar ook vanuit opleiding en ervaring kennis heeft van stoornissen en/of ziektebeelden, gezinsdynamiek en gedragsproblematiek.

Korte lijnen met zorgpartners
Omdat er ook een signalerende functie uitgaat van het ZAP, werken we met korte lijnen naar de gemeente, de SWL en zorgpartners in de regio. Op deze manier kunnen we snel verwijzen en/of de juiste hulp inschakelen wanneer dit nodig is. Door preventief handelen, vroegtijdig signaleren en een goede samenwerking binnen de hulpverlening is het Zorg Advies Punt een intermediair in het aanbod van zorg en welzijn.

Openingstijden
Op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 uur – 16.00 uur kun je zonder afspraak binnenlopen. Er is dan (bijna) altijd iemand aanwezig die je kan helpen.

Voor een persoonlijk gesprek kunnen we een afspraak inplannen met een zorgprofessional.
Meer weten? Neem gerust contact op!