Het Team

Olga
Coach | Trainer  | specialisme jeugd en psychiatrie
Zorginhoudelijk manager

Patrick
Coach | Trainer | specialisme zorg innovatie en weerbaarheid
Zakelijk manager

Mirjam
Back Office | psycho-educatie het jonge kind / HSP

Maike
Coach | Trainer | specialisme jeugd, educatie en arbeid

Chiel
Coach | Trainer | specialisme drugsconsulent en weerbaarheid

Nick
Coach | Trainer jeugd en jongerenwerk

Aad
Coach | Trainer | Specialisme jeugd

Femke
Coach | Trainer | specialisme het kind van 9

Janne

Coach | Trainer

Nog niet op de foto, wel in het team:

Mariska: is de uitdaging aangegaan en heeft een overstap gemaakt van de zorg in het ziekenhuis naar onze tak van hulpverlening !

Mirthe: nieuw in het team, opgeleid als therapeut, komt ons team versterken.

Ilse: vanuit een stage justitiële dienstverlening, is ze nu de backoffice komen versterken en vormt daarmee met Mirjam een dynamisch duo.