Het Team

Olga
Coach | Trainer  | specialisme jeugd en psychiatrie
Zorginhoudelijk manager

Patrick
Coach | Trainer | specialisme zorg innovatie en weerbaarheid
Zakelijk manager

Mirjam
Back Office | psycho-educatie het jonge kind / HSP

Maike
Coach | Trainer | specialisme jeugd, educatie en arbeid

Chiel
Coach | Trainer | specialisme drugsconsulent en weerbaarheid

Nick
Coach | Trainer jeugd en jongerenwerk

Aad
Coach | Trainer | Specialisme jeugd

Femke
Coach | Trainer | specialisme het kind van 9

Janne

Coach | Trainer

Niet op de foto, wel in het team:

Maurice
Technisch trainer Mana Training namens The Fit Unit