Het Team

Olga
Coach | Trainer  | specialisme jeugd en psychiatrie
Zorginhoudelijk manager
Mob. 0652248858

Patrick
Coach | Trainer | specialisme zorg innovatie en weerbaarheid
Zakelijk manager
Mob. 0615193515

Mirjam
Back Office | psycho-educatie het jonge kind / HSP

Maike
Coach | Trainer | specialisme jeugd, educatie en arbeid
Mob. 0629770233

Chiel
Coach | Trainer | specialisme drugsconsulent en weerbaarheid
Mob. 0640052733

Nick
Coach | Trainer i.o. jeugd en jongerenwerk
Gedetacheerd vanuit het Ministerie van Defensie
Mob. 0615365477

Stéphanie
Coach | Trainer | specialisme werkbegeleiding en educatie
Mob. 0615442952

Femke
Coach | Trainer | specialisme het kind van 9
Mob. 0629171488

Janne

Begeleider | Stagiaire gespecialiseerde begeleiding
Mob. 0687559767

Niet op de foto, wel in het team:

Maurice
Technisch trainer Mana Training namens The Fit Unit